Klachten:

De klant respectievelijk opdrachtgever dient eventuele klachten over
de uitvoering van de diensten
en/of de geleverde materialen binnen één week na
constatering van de gebreken te richten aan:

Ad Kooijman Computer Services
Brikhof 25

1445 PT Purmerend